Vi hälsar dig välkommen till
Peterssons Begravningsbyrå
&
Gamleby Begravningsbyrå

Vår kunskap ger er rätt hjälp i en svår stund.
Tradition – Omsorg – Omtanke

Peterssons begravningsbyrå är Västerviks äldsta byrå med anor från 1900-talets början och med mångårigtkunnande. Begravningsbyrån med personlig omsorg och service i en av livets svåraste stunder. Vi utför även borgerliga begravningar.

Begravningar – Bouppteckning – Arvskifte – Testamente – Gravsten